سایبان برقی اتوماتیکی

سایبان برقی اتوماتیکی و ریموت دار

اگر بخواهیم به شما سایبان برقی در یک نگاه کلی را معرفی کنیم میگوییم : به مغازه ها نگاه کنید بیشترشان ها یک سایبان بالای ویترین و درب محل تجاری خود نصب کرده اند  . این ها یک نوع سایبان هستند . سایبان ها میتوانند بنا بر شرایط شما تغییر کنند و در هر فضای بازی که عوامل خارجی شما را اذیت میکنند نصب شوند .

فضاهایی مانند کافه ها و ر ستوران های سرباز که صاحبان آن ها دنبال ایجاد محلی دنج برای مشتری هستند و یا حتی بالکن خانه و پاسیو ها که در معرض مستقیم تابش آفتاب قرار دارند.

پس فهمیدیم که سایبان ها چیستند اما حالا باید گوشزد کنیم که تنها حفاظت از محیط اطراف در برابر آفتاب به وظایف سایبان ها منتهی نمیشود . بلکه برای جلوگیری از دید طبقات بالاتر ، بارش بی موقع باران و حتی شاخ و برگ درختان نیز استفاده میشوند.

سایبان برقی ها به یک دلیل برقی نامیده میشوند آن هم خاصیت اتوماتیک بودن آن هاست. یعنی با یک ریموت در زاویه دلخواه تنظیم میشوند.

میتوانید از نمونه پروژه های سایبان شاهد در قسمت پروژه ها دیدار کنید.

شما می توانید با مشاوران سایبان منصف این ایده ی خود را مطرح کنید و نوع تبلیغاتی که می خواهید روی پارچه ی سایبان برقی اتان ذکر شود را هم بگویید تا به شما راهنمایی های لازم را می کنند.

حتی شمامی توانید برای پارچه ی به کار رفته روی سایبان را تک رنگ ولی یک رنگی که جاذبه داشته باشد و مشتری جذب کند که باز هم مشاوران حاضر سایبان شاهد این کمک و هم فکری را به شما خواهند داد.

دیدگاهتان را بنویسید