کنترل سایبان برقی از فاصله 30 متری

کنترل سایبان برقی از فاصله 30 متری

 

سایبان برقی های نسل جدید که اتوماتیک هستند و نیازی دیگر به نیروی دستی برای باز کردن و جمع کردن ندارند ، این روزها در بازار باب شده و روز به روز به مشتریانشان افزوده میشود.

این سایبان برقی ها با ریموت قابل تنظیم در زاویه دلخواه هستند و حتی میتوان از فاصله 30 متری میتوان آن ها را تنظیم کرد و در وقت و انرژی صرفه جویی کرد.

سیستم به کار رفته در سیستم سایبان برقی ها کاملا بی صدا بوده و هیچ گونه مزاحمتی از طریق آلودگی صوتی ایجاد نمیکند.

سایبان برقی یکی از اجزای مهم در فضا های باز به منظور آفتابگیر بودن و جلوگیری از رطوبت باران به کار میرود.

 

پاسخ دهید